Antilliaans Dagblad, 26 January 2017

Now it's the time for GreenTown

En nu tijd voor GreenTown!

 

Open brief aan de regering van Curaçao

 

Door Sven Rusticus

 

GreenTown Curaçao is klaar om te beginnen. Nadat PdVSA heeft aangegeven het Isla-huurcontract dat afloopt in 2019 niet te verlengen en een onlangs overeengekomen MoU met een Chinese maatschappij onduidelijk en niet transparant is gebleken, wordt het tijd dat de politiek van Curaçao kiest voor een andere koers: het plan GreenTown.

 

Het is tijd dat Curaçao een eigen koers gaat varen, uit gaat van eigen kracht en zich niet voor de derde keer afhankelijk laat zijn van een buitenlandse partij. Eerst was het Shell, daarna PdVSA en dan zouden we nu een Chinese energiemaatschappij de lakens uit laten delen in onze haven. No way!

 

Het is tijd dat Curaçao het heft in eigen handen neemt. We hebben namelijk iets te bieden waar tientallen investeerders, ondernemers en financiële instellingen zeer in geïnteresseerd zijn: de mooiste en diepste natuurlijke zeehaven ter wereld, waarbij straks vierhonderdveertig hectare ‘prime real estate’, duurzaam en economisch ingericht kan gaan worden.

 

U, beleidsmaker van Curaçao, onderschat de waarde van onze haven en de grond van het Isla-terrein. U benut nog geen tiende van de economische capaciteit van onze haven. U bent tot nu toe tevreden geweest met een schamele huuropbrengst van twintig miljoen dollar en slechts negenhonderd banen. PdVSA betaalt geen winstbelastingen en heeft Curaçao, samen met Shell, opgezadeld met het grootste milieuprobleem in het Nederlands Koninkrijk, resulterend in ernstige gezondheidsproblemen voor vele Curaçaoënaars onder de rook. Netto is dit een negatieve opbrengst in plaats van een winst voor Curaçao. We accepteren dit niet meer. Het dient nu afgelopen te zijn met deze onzin: Basta!

 

Een deal met Chinezen, waarbij er zogenaamd geïnvesteerd gaat worden in de modernisering van de Isla, gaat daar niets aan veranderen. Een raffinaderij is per definitie slecht voor het milieu en geeft altijd een giftige uitstoot. Dus waarom zou u dit doen, terwijl alle experts zeggen dat het anders kan? Waarom zou u kiezen voor een risicovolle samenwerking met Chinezen? Waarom neemt u niet zelf, samen met GreenTown de regie in handen en laat u het Isla-terrein ontwikkelen door meerdere projectontwikkelaars en ondernemers?

 

U bewaakt, samen met ons, dat dit duurzaam, sociaal, economisch en met de hoogste respect voor de schoonheid van Curaçao gebeurt. Waarom kiest u niet voor een traject dat gegarandeerd meer vaste banen en meer belastinginkomsten genereert? Hoe kunnen wij u helpen om in te zien dat dit de beste keuze is voor Curaçao? Tot nu toe heeft u niet willen luisteren. Het is uw plicht dat dit nu verandert. Het is nu tijd voor GreenTown!

 

Fundashon GreenTown Curaçao is in januari 2011 opgericht, met het doel om het Isla-terrein duurzaam te ontwikkelen om daarmee meer banen, meer overheidsinkomen, een schoon milieu en economische onafhankelijkheid te creëren voor Curaçao. Simpel.

 

GreenTown is een non-profit stichting, geen politieke partij en geen ontwikkelaar. GreenTown heeft zich altijd constructief opgesteld naar de overheid, alle politieke partijen, vakbonden, maatschappelijke instanties en bedrijven.

 

Wil de bevolking GreenTown? Ja, de bevolking wil het! Met meer dan 7.000 likes op Facebook kunnen we stellen dat tienduizenden mensen geloven in GreenTown. Zij geloven dat een duurzame herontwikkeling van het Isla-terrein een betere optie is dan doorgaan met olieraffinage. In plaats van enkel de olie-industrie, zorgt GreenTown voor risicospreiding. GreenTown zorgt voor nieuwe banen in verschillende economische sectoren: de entertainment sector, jachthavens, scheepsreparatie, vrijhandel, visserij, toerisme, real estate en duurzame energie.

 

GreenTown maakt een einde aan de uitstoot van zwaveldioxide, koolstofdioxide (broeikasgas), fijnstof, zwarte roet en stopt de lekkage van olie in onze haven, die vervolgens belandt op onze stranden en koraalriffen. Bovendien creëert GreenTown tien keer zoveel banen dan de Isla-raffinaderij.

 

En kan GreenTown gerealiseerd worden? Ja dit kan. Laat me dit illustreren aan de hand van wat GreenTown in de afgelopen vijf jaar, zonder overigens enige financiële steun van de overheid, heeft bereikt. Ik noem u hier slechts tien van de resultaten die GreenTown heeft geboekt en waar u, de overheid van Curaçao, nu gebruik van kunt maken door met ons in contact te treden en samen een betere toekomst voor Curaçao te creëren:

 

1. Financiering door de EIB

GreenTown kan worden gefinancierd. GreenTown is in Luxemburg bij de Europese Investerings Bank geweest, zie foto. Wij hebben daar gepresenteerd en gesprekken gevoerd. De EIB is een van de grootste leningverstrekkers ter wereld. GreenTown heeft een support letter ontvangen van de EIB, omdat de EIB Curaçao wil helpen door garanties te geven of zelf geld uit te lenen. Hierdoor kan Curaçao toekomstige investeerders en ondernemers gunstige leningen bieden, waarmee zij hun projecten kunnen financieren. Zij doen dit omdat ze geloven in de visie van GreenTown, in de CO2-reductie, de verbeterde sociale cohesie en de extra economische ontwikkeling. Dit is een groot succes en belangrijk resultaat dat GreenTown heeft geboekt.

 

2. GreenTown is ‘a once in a lifetime opportunity’

Royal Haskoning DHV is een gerenommeerd ingenieursbureau, dat grote projecten managet en doorrekent. GreenTown heeft door middel van ‘crowdsourcing’ een uitgebreide studie kunnen bekostigen, die uitgevoerd is door Royal Haskoning DHV. In deze studie is de economische haalbaarheid van GreenTown onderzocht. De conclusie van deze studie is dat GreenTown ‘a once in a lifetime opportunity’ is. Curaçao dient deze kans nu te pakken en zich niet meer voor tientallen jaren vast te leggen aan een buitenlandse multinational.

 

3. Support van Edgewater Resources

Edgewater Resources is een Amerikaanse projectontwikkelaar, gespecialiseerd in de ontwikkeling van waterfront real estate. Edgewater heeft zwaar vervuilde gebieden, zogenaamde ‘brownfields’, getransformeerd naar prachtige leefomgevingen en florerende economische gebieden: greenfields. Ron Schults, de ceo van Edgewater, is op uitnodiging van GreenTown naar Curaçao gekomen. Hij heeft een presentatie gehouden op een GreenTown seminar en heeft GreenTown geadviseerd over de manier van projectontwikkeling en de manier van financiering. Ron Schults heeft samen met GreenTown een onderhoud gehad met Isla-werknemers, zie foto. Edgewater wil investeren.

 

4. Support van AECOM

AECOM is een van de grootse projectontwikkelaars in de Verenigde Staten en ontwikkelaar van onder andere het gebouw dat is gebouwd op de plaats van de Twin Towers in New York. AECOM heeft als missie maatschappelijke projecten en projecten die bijdragen aan een beter wereld te realiseren. Zij zijn daarom zeer geïnteresseerd in GreenTown. GreenTown heeft uitvoerige gesprekken gevoerd met AECOM en AECOM wil investeren.

 

5. Support van lokale investeerder en ondernemers

Er zijn een aantal gerenommeerde lokale ondernemers die hebben aangeven geïnteresseerd te zijn in de exploitatie van delen van GreenTown, zoals het geplande entertainment center, de mega jachthavens, de vissershaven, het shoppingcentrum, de cruise terminal, etc. Deze ondernemers investeren en zorgen op deze manier voor extra economische activiteiten.

 

6. Ondersteuning van de Rebel Group

De Rebel Group is een internationale maatschappij die de financiering van grote infrastructurele projecten verzorgt. Rebel Group’s financiële analisten hebben kosteloos berekeningen gemaakt voor GreenTown en kosteloos advies gegeven inzake de relatie met de EIB.

 

7. Kosteloze ontmanteling van Isla door Beelen

Beelen, een ontmanteling en recyclingbedrijf in Rotterdam, heeft een advies voor de schoonmaak van het Isla-terrein en de ontmanteling van de raffinaderij gegeven. Goed gepland zijn de schoonmaak- en ontmantelingskosten significant lager dan men over het algemeen verwacht. De ontmanteling van de Isla kan namelijk kosteloos gedaan worden in ruil voor de waarde van het staal van de raffinaderij, waarbij het waarschijnlijk is dat er zelfs geld overblijft.

 

8. Ondersteuning door Shell

Werknemers van Shell hebben meegerekend aan de bepaling van de waarde van het staal van de raffinaderij, de zogenaamde ‘scrap value’. De waarde van het staal is significant. Met de waarde van het staal kan de ontmanteling worden gefinancierd.

 

9. Advies en support van universiteiten

Zowel het gerenommeerde Amerikaanse Massachusetts Institute of Technology (MIT) als de Technische Universiteit (TU) Delft met onder andere wijlen professor Wubbo Ockels, als de Erasmus Universiteit Rotterdam met onder andere professor Jan Rotmans, hebben zich ingezet voor GreenTown Curaçao. Zij zien in GreenTown een vooruitstrevend project waarin nauw samengewerkt kan worden met de University of Curaçao (UoC). Vele jonge Curaçaoënaars kunnen studeren en afstuderen op deelgebieden van GreenTown.

 

10. GreenTown is een erkende naam

GreenTown Curaçao is een internationale naam geworden, een icoon en een symbool voor verandering. GreenTown staat voor het creëren van een betere, schone en duurzame wereld, met een transparante organisatiestructuur. GreenTown is een sociale beweging van mensen die geloven in een duurzame toekomst, meer ‘happiness’ en trots voor alle Curaçaoënaars. GreenTown zal gaan werken als een visitekaartje voor Curaçao.

 

Bovenstaand zijn slechts tien punten die GreenTown heeft bereikt. Er zijn er nog veel meer. Met nog minder dan drie jaar te gaan tot het aflopen van het contract met PdVSA, pleiten wij nu voor een volgende stap in de ontwikkeling GreenTown samen met de overheid. Alles staat in de startblokken, ‘so let’s go’!

 

Overheid van Curaçao, het enige dat u hoeft te doen, is met ons in contact te treden en open te staan voor vooruitgang. Wij willen met u samenwerken en onze deur staat altijd voor u open.

 

Echter, u dient wel op te schieten, want het is nu tijd voor GreenTown!

 

Sven Rusticus

Medeoprichter GreenTown Curaçao

 

sven.rusticus@greentowncuracao.com  /  + 31 6 21 86 43 25

 

bijlage:

  1. foto van Andres Casimiri en Sven Rusticus op bezoek bij de EIB in Luxemburg
  2. foto van GreenTown, Ron Schults (CEO Edgewater) samen met Isla werknemers 

Back