Amigoe, 02 September 2014

GreenTown develops a Masterplan

Green Town zet in op masterplan

Door onze correspondent Otti Thomas

DEN HAAG

Meer steun verwerven voor een alternatief gebruik van het Isla-terrein en het opstellen van een concreet plan zijn de voornaamste doelstellingen van de Nederlandse zusterstichting van Green Town Curaçao. De stichting hoopt hiermee twijfelende politici en beleidsmakers te overtuigen dat het plan haalbaar en gewenst is, zeggen bestuursleden Aubrich Bakhuis en Andrès Casimiri.

De Stichting Green Town Curaçao Nederland werd officieel opgericht op 30 juli, maar is al langer in gesprek met geïnteresseerde Nederlandse bedrijven en investeerders. Een aantal daarvan heeft wel al mondeling steun toegezegd, maar de stichting wil een stapje verder. "We willen alle neuzen binnen het bedrijfsleven één kant op krijgen en de plannen verder ontwikkelen, zodat we echt concrete en financieel onderbouwde plannen kunnen voorleggen aan politici op Curaçao,'' zegt Bakhuis. "We willen voor het eind van het jaar een lijst van bijvoorbeeld vijftien bedrijven kunnen voorleggen, elk met een eigen masterplan en inclusief hun kosten en baten. Daarnaast willen we tegelijkertijd een overzicht van kosten en baten voor de overheid kunnen presenteren. Tot nu toe konden we alleen een powerpoint presentatie met impressies geven aan ministers. Het is wat anders als daar een bouwtekening van een architect en een financiële onderbouwing bij zit.''

De concrete plannen moeten een eind maken aan de huidige situatie waarin de overheid wacht op meer inzicht in de haalbaarheid van Green Town en ondernemers en investeerders op hun beurt wachten tot Green Town de steun van de Curaçaose overheid wacht. "Eigenlijk is dat tot nu toe het grootste probleem geweest. Men wacht op elkaar,'' aldus Casimiri.

De twee bestuursleden benadrukken dat er geen reden is voor angst dat Curaçao een stukje autonomie opgeeft door de betrokkenheid van Nederlandse ondernemers. "Een van de elementen die in elk plan terug zal komen, is de sociaal economische impact, dus de gevolgen die er zijn voor Curaçaoënaars, de inwoners van Buena Vista of andere aangrenzende wijken,'' aldus Bakhuis.

Casimiri benadrukt dat Green Town juist geen project is van één of enkele grote Nederlandse investeerders. Grote investeerders, zowel uit Nederland als Curaçao, zijn nodig om een begin te maken. Maar het zijn de winkels, kappers, scholen en kerken, die de kern vormen van Green Town. Fundashon Kas Popular heeft bovendien interesse getoond om woningen te bouwen. "Punda en Otrobanda zijn vol. Er kan en mag niet gebouwd worden, omdat het Werelderfgoed is. Maar ondernemers hebben wel behoefte aan meer ruimte. Waarom zou je die ruimte buiten de stad zoeken, als je Willemstad kunt uitbreiden,'' aldus Casimiri. Bovendien zijn er ook twee grote Curaçaose investeerders, die nog anoniem willen blijven, omdat publiciteit in een kleine gemeenschap vaak meer kwaads dan goeds aanricht. "Maar het zijn integere investeerders met een goede reputatie. We hopen dat we hun namen bekend kunnen maken als we iets verder zijn.''

 

Erfpacht

De plannen, die tegen het eind van 2014 klaar moeten zijn, hebben nog niet zozeer betrekking op het terrein van de raffinaderij, maar op het aangrenzende gebied in het noorden, oosten en westen: het Asfaltmeer, de Dokmaatschappij en als derde het terrein langs de Nijlweg, strekkend van de Prins Hendrikkade tot de Joodse Begraafplaats. "We zijn het Isla-terrein niet uit het oog verloren, maar met de ontwikkeling van de aangrenzende terreinen, is er ook meteen werk voor de mensen die hun baan verliezen als de raffinaderij wordt gesloten of gemoderniseerd, want dan zijn er ook minder mensen nodig. We hebben een aanvraag gedaan voor terrein aan de Nijlweg, dat in het bezit is van verschillende overheidsinstanties. Domeinbeheer achterhaalt de precieze eigenaren en beheerders op dit moment,'' aldus Casimiri. "Terwijl de overheid zelf onvoldoende middelen heeft om iets met dat terrein te doen, hebben wij verschillende partijen die het willen gebruiken voor duurzame projecten. Ik hoop dat we duidelijk kunnen maken dat we ons inzetten voor dezelfde Curaçaoënaar als de overheid. Ik ben al geholpen met de toezegging dat we het land kunnen krijgen.''

Naast de noodzakelijke concretisering van de plannen voor Green Town, is de Nederlandse stichting bezig met het verwerven van meer steun onder de bevolking. Het project wordt toegelicht tijdens de Green Town Parties, waarvan de derde editie afgelopen zaterdag in Amsterdam plaatsvond, en tijdens evenementen als het Zomercarnaval en het Kwakoefestival. Een groep vrijwilligers die ook op Curaçao actief is en de Green Town Angels heet, geeft uitleg en vraagt om Facebook-likes, de ondertekening van een petitie op steungreentowncuracao.com en vrijwillige donaties als bijdrage voor het samenstellen van het masterplan.

Curaçaoënaars in Nederland hebben weliswaar geen stemrecht voor de verkiezingen op Curaçao, maar wel familie en vrienden op het eiland, die ze over het plan kunnen vertellen, zegt Bakhuis. Bovendien wonen er in Nederland tal van Curaçaoënaars die door hun opleiding en ervaring een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het plan. De in Nederland wonende bestuursleden van de stichting zijn daar zelf een voorbeeld van. Voorzitter Nashaira Desbarida is ondernemer en jurist en Orlando Meulens is docent Marketing, International Business and Sustainable Business aan de Haagse Hogeschool. Zelf benadrukt Bakhuis als promovendus staats- en bestuursrecht het belang van transparantie en verantwoordelijk bestuur. Bezoekers van de bijeenkomsten geven vergelijkbare bijdrages. "Er zijn tijdens de bijeenkomsten in Nederland jongeren die zo enthousiast zijn dat ze tijdens hun studie rekening houden met de komst van Green Town en keuzes daarop baseren,'' aldus Bakhuis.

 

Back