Antilliaans Dagblad, 04 December 2013

Change of eras - Verandering tijdperken

Rotmans:

Verandering tijdperken

Professor is bezorgd om Curaçao

Door Gonneke van den Kieboom

Willemstad - Professor Jan Rotmans schetst tijdens een lunchpresentatie, met uitzicht op het havengebied en de raffinaderij vanaf de zevende etage in het glas- nieuwe Amicasa-gebouw, de kansen die nú gegrepen moeten worden om de toekomst van Curaçao vorm te geven.

Antilliaans Dagblad

Woensdag 4 december 2013

page1image6008
page1image6168
Rotmans’ prangende bood- schap is even helder als alarme- rend: de wereld om ons heen verandert zo snel en ingrijpend dat vasthouden aan oude syste- men en oude economieën leidt tot onherstelbare achterstand. Rotmans vraagt zich hardop af of Curaçao in staat zal zijn om het oude denken te transforme- ren en de mindset barrières te overstijgen.

Op uitnodiging van Green- Town Curaçao deelde Rotmans, professor transities en transitie- management verbonden aan de Erasmus Universiteit van Rot- terdam, gisteren zijn inzichten met circa 120 toehoorders uit het bedrijfsleven van Curaçao. ,,We leven niet in een tijdperk van veranderingen, maar bele- ven de verandering van tijdperken.”

Rotmans legt uit dat een dergelijke periode zich eens in de 100 tot 120 jaar voordoet, en wereldwijd geven de huidige

economische en sociale omstandigheden aanleiding tot transformatieve veranderingen. We zitten midden in een kantel- periode, ‘the tipping point’, die circa twee generaties in beslag neemt.

De oude generatie houdt vast aan systemen die top-down zijn georganiseerd, verticaal gestruc- tureerd en centraal bestuurd. De nieuwe generaties ontwikkelen een nieuwe samenleving die horizontaal, gedecentraliseerd en vanaf onderaan innoveert.

Voor het nieuwe leiderschap moet daarom niet gekeken worden naar de politiek, maar naar onszelf, de nieuwe netwerken. Dit proces ontstaat van binnen- uit de samenleving en Rotmans noemt het de sluipende revolutie; de veranderingen verlopen stapsgewijs, maar het resultaat is revolutionair.

Rotmans ziet op Curaçao uitzonderlijke kansen voor transitie. Het ontwikkelen van nieuwe

CO2-neutrale economische pijlers creëert mogelijkheden om weer lokaal te gaan produceren en andere economische activitei- ten aan te trekken. Schoon, cir- culair en bio-based. Rotmans benadrukt dat radicaal anders denken hiervoor nodig is, en leider- schap door mensen zoals An- dres Casimiri - voorzitter van GreenTown Curaçao - die transities stimuleren.

Advertentie

Op uitnodiging van GreenTown Curaçao deelde Rotmans, professor transities en transitiemanagement verbonden aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam, gisteren zijn inzichten met circa 120 toehoor-

ders uit het bedrijfsleven van Curaçao.

FOTO JEU OLIMPIO

Zaterdag in het Antilliaans Dagblad het uitgebreide ‘brainstorminerview’ dat Gonneke van den Kie- boom had met prof. dr. ir. Jan Rot- mans, Andres Casimiri en Sven Rusticus. 

Back